O nas

Spadochron i dzień staje się lepszy! ;)

No i stało się!  Dzięki zaangażowaniu całej ekipy spadochronowej, powstał nasz kolejny filmik! :)  Super się bawiliśmy przy tworzeniu tej jakże wyjatkowej produkcji ;) Zapraszamy do oglądania :)

Nasze pozaspadochronowe działania

Przedstawienie Bożonarodzeniowe z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej im.Jana Pawła II

Powstanie Stowarzyszenia Aktywnych Społeczno - Kulturalnie "Abba" jest wynikiem wcześniejszych, niesformalizowanych działań jego członków takich jak pikniki rodzinne, warsztaty fotograficzne i graficzne.

W latach 2005-2007 wiele osób z naszego grona było zaangażowanych w pracę wolontariacką w świetlicy środowiskowej mieszczącej się przy parafii Miłosierdzia Bożego na Saskiej Kępie. Świetlica ta powstała z inspiracji pedagoga szkolnego pracującego w pobliskim gimnazjum, działała pięć razy w tygodniu. Członkowie naszego stowarzyszenia prowadzili tam zajęcia teatralne, pomagali w nauce, organizowali wycieczki, koordynowali pracę wolontariuszy.

W 2008 r zdecydowliśmy się oficjalnie zarejestrować naszą działalność i tak powstało Stowarzyszenie Aktywnych Społeczno-Kulturalnei "Abba", w skrócie SASKA.

W lutym 2009 powstała w ramach stowarzyszenia grupa Fotosquad, która zorganizowała z prywatnych środków jej członków akcje fotograficzne – plenery Ślady Kobiecości oraz Dziecinada akcję Fotograficzne Studium Małżeństwa Szczęśliwego (www.fotosquad.blogspot.com)

W czerwcu 2009 stowarzyszenie zrealizowało ze środków własnych projekt „Saski Meksyk. Nieznane oblicza znanej dzielnicy” Był to tygodniowy cykl akcji wykorzystujących rozmaite media i narzędzia artystyczne (fotografia, film, dźwięk, działania plastyczne, praca z mapą, słowo i inne) kończący się finałową imprezą, która będzie także prezentacją efektów poszczególnych działań.

Akcje miały zachęcać do przyjmowania aktywnych postaw wobec otaczającej rzeczywistości, twórczego podejścia do kultury, brania odpowiedzialności za kształt lokalnego środowiska. Do części działań została zaproszona młodzież z XXXV LO im. B.Prusa, dla której przygotowaliśmy twórcze warsztaty w szkole. Poszczególne działania skierowane były do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jako jeden z celów projektu uznaliśmy również głębsze rozpoznanie kontekstu Saskiej Kępy, potrzeb, braków, możliwości, które ujawnią się na różne sposoby w trakcie podejmowanych działań. Zebrane informacje stały się punktem wyjścia do kolejnych działań , m.in. stworzenia Klubu SPADOCHRON

Od 2010 r w ramach działalności stowarzyszenia można bezpłatnie skorzystać z porad lub konsultacji z zakresu poradnictwa laktacyjnego, prawnego, małżeńskiego, pedagogicznego oraz psychologicznego.

Oprócz tego w ofercie stowarzyszenia znalazły się zajęcia reedukacyjne, a także projekt „Przytulanki-Przewalnaki” - zajęcia ruchowe prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci i rodziców.

 

Więcej o naszych działaniach na profilu fb http://www.facebook.com/Stowarzyszenie.SASKA

Kim jesteśmy?

Młodzieżowy Klub Spadochron jest prowadzony przez Stowarzyszenie Aktywnych Społeczno - Kulturalnie "Abba" (SASKA). Stowarzyszenie powstało w 2008 r, istnieje po to, aby w oparciu o wartości chrześcijańskie wspierać rozwój mieszkańców Warszawy, poprzez odpowiadanie na potrzeby społeczne, aktywizowanie kulturalne i integrowanie lokalnych środowisk.
Działalność stowarzyszenia koncentruje się w tej chwili na terenie Pragi Południe. Więcej informacji na stronie www.saska.org.pl

 

Kategoria: 

Organ prowadzący: