DRAMOGRA

Powtarza się co 2 tygodnie w piątek do pt. 28/06/2013 .
pt., 08/03/2013 - Od 17:00 do 18:00

Warsztaty dramowo - muzyczne

Na zajęciach uczymy się podstawowych umiejętności aktorskich, wchodzenia w role, budowania zaufania, wyrażania siebie poprzez muzykę i ruch.

Zajęcia prowadzą Magdalena Jeleń i Marta MIłuńska - pedagodzy

Organ prowadzący: