Nasi specjaliści

Marta Miłuńska – pedagog, reedukator, terapeuta. Studiowała na wydziale pedagogicznym Akademii im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz w Kolegium Języka Francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka kursów specjalistycznych z zakresu Coachingu, Treningu Interpersonalnego, Treningu Otwarcia, Psychopedagogiki Twórczości. Studentka Profesjonalnego Studium Psychoterapii SPCH. Zajmuje się doradztwem i terapią pedagogiczną, w zakresie umiejętnego radzenia sobie ze stresem, wsparcia w zaburzeniach i trudnościach emocjonalnych, rozwoju osobowości oraz w trudnościach wychowawczych.

Magdalena Jeleń – pedagog, terapeuta. Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkolenia Podstawowego w Poradnictwie IPC, studentka Studium Psychoterapii SPCH. Ukończyła szkolenia z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Treningu Otwarcia, Treningu Interpersonalnego oraz Coachingu. Zajmuje się pomocą w sytuacjach kryzysowych, zaburzeniach i trudnościach emocjonalnych, rozwiązywaniu konfliktów, trudnościach wychowawczych.

Agnieszka Jankiewicz - psycholog, psychoterapeuta.

Agata Tarnowska- doradca rodzinny i małżeński, absolwentka Studium Poradnictwa Psychologicznego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego; w szczególności zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu problemów małżeńskich, rodzinnych, kryzysach rozwojowych oraz pomocą w poprawie komunikacji miedzy rodzicami i dziećmi.

 

Organ prowadzący: